Skontaktuj się z nami

Optielektronik

T.Kowalak Spółka Jawna
61-344 Poznań, ul. Żywiecka 3

Numer identyfikacji podatkowej: NIP 782-22-60-073,
Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer rejestru: KRS Nr 0000320351,
Wysokość kapitału zakładowego, wpłaconego: 1 447 648,00 zł, 1 447 648,00 zł

Zarząd firmy
Tomasz Krzyżański – Dyrektor Zarządzający
tel. 691 449 225
e-mail: tomasz.krzyzanski@optielektronik.com.pl

Siedziba główna:

Optielektronik T.Kowalak Spółka Jawna
61-344 Poznań, ul. Żywiecka 3
e-mail: biuro@optielektronik.com.pl

Biuro Warszawa:

02-274 Warszawa, ul. Nieduża 3