Numer identyfikacji podatkowej: NIP 782-22-60-073,
Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer rejestru: KRS Nr 0000320351,
Wysokość kapitału zakładowego, wpłaconego: 1 447 648,00 zł, 1 447 648,00 zł

Zarząd firmy
Tomasz Kowalak - Współwłaściciel
OPTIELEKTRONIK
T.Kowalak Spółka Jawna

Siedziba główna:

Optielektronik T.Kowalak Spółka Jawna
61-344 Poznań, ul. Żywiecka 3
e-mail: biuro@optielektronik.com.pl
Zobacz mapkę dojazdu
mapa dojazdu - poznan
Biuro Warszawa:

02-274 Warszawa, ul. Nieduża 3
tel.fax. (022) 658 35 12
e-mail: warszawa@optielektronik.com.pl

Tomasz Krzyżański - Dyrektor Zarządzjący
tel.691449225
e-mail: tomasz.krzyzanski@optielektronik.com.pl

Zobacz mapkę dojazdu
mapa dojazdu - warszawa