Bankomaty

Dysponujemy specjalistycznym osprzętem do transportu, przenoszenia i przemieszczania urządzeń.
Montaż bankomatu to kompleksowo obsłużona inwestycja z posadowieniem, wykuciem otworu, wykonaniem stylizowanych daszków, wykonaniem instalacji działowych i podłączeniem.